Velkommen til Stokke Gård AS

Stokke Gård AS har som målsetting å være en møteplass mellom forbrukere og lokale produsenter av kvalitetsmat. Som en del av dette har bl.a. selskapet salg av jordbruks- og fiskeprodukter på lokalmarkeder på Moholt i Trondheim, mange av disse økologisk.

Se mer om våre lokale kvalitetsprodukter her.